Naša PRVA likovna delavnica ILUSTRACIJA

Urška Kozak: Ilustracija iz knjige Neža in razmetane sanje
Slikali smo. Nastalo je veliko lepih ilustracij po zgodbi o razmetanih sanjah, ki jo je napisal Kobrowsky.
Avtor prelepe knjige nam je prišel pred ustvarjanjem zgodbico tudi prebrat!Likovna delavnica Ilustracija Likovna delavnica Ilustracija Likovna delavnica Ilustracija Likovna delavnica Ilustracija Likovna delavnica Ilustracija Likovna delavnica Ilustracija Likovna delavnica Ilustracija Likovna delavnica Ilustracija Likovna delavnica Ilustracija Likovna delavnica Ilustracija Likovna delavnica Ilustracija Likovna delavnica Ilustracija Likovna delavnica Ilustracija Likovna delavnica Ilustracija Likovna delavnica Ilustracija Likovna delavnica Ilustracija Likovna delavnica Ilustracija